FÖRVALTNINGS AB

FBP

-En heltäckande servicelösning.

 

BYGGSERVICE

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag byggtjänster av högsta kvalitet. Byggservice innefattar bl a ombyggnader såsom ändrad användning av vindar, lokaler, källare och tvättstugor

Yttre underhåll såsom tak, målning av fasader, fönster och balkonger

Gårdsbjälklag.

PRIVATPERSONER

Målet med vår verksamhet är att skapa exakt den drömbostad efter renoveringen du tänkt dig. Till ett pris som också kan förutses. Helhetslösningar där snickare, elektriker, rörmokare, målare och plattsättare hjälper till att leverera professionella resultat.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

  Vi brinner för att vårda gamla byggnader i Stockholm. Vi behärskar många av de traditionella renoveringsmetoderna, för dörrar, fönster och murverk. Vi verkar oftast felavhjälpande inom el, vvs, lås och  vinterbevakning.

ENTREPRENAD

Vi är som bäst och trivs med att ta helhetsansvaret över projektet. Vi kan ställa fullgoda säkerheter för färdigställande genom bankgaranti och färdigställande försäkring. Skillnaden mellan att anlita oss som totalentreprenör och för enstaka moment är att vid totalentreprenader ansvarar vi för bygghandlingarna, och arbetsplatsen under byggtiden

PARK & TRÄDGÅRD

 Vi erbjuder en totalförvaltning för parker och innergårdar med anläggning av gräsmattor, plattläggning, singelgångar, utgrävningar Skötsel av grönytor: ogräsbekämpning, klippning av buskar, träd, häckar, gräsklippning, trädfällning samt stubbfräsning. Anläggning av trädgård, rabatter, växtförslag, plantering, stensättning och belysning.

FACILITY SERVICES

Vi er­b­ju­der pro­fes­sio­nell städ­ser­vi­ce till fö­re­tag och bo­stad­srätt­fö­re­nin­gar inom stor Sto­c­kholm till ko­n­kur­ren­sk­raf­ti­ga vill­kor. Vi gör allt inom fa­sti­g­he­ts­stä­d­ning som t.ex. trapp­stä­d­ning, golv­vård, fön­ster­pu­ts, bygg­stä­d­ning, kon­tors­stä­d­ning, flyt­t­stä­d­ning.

 

REFERENSER

NÖJDA KUNDER ÄR BÄSTA REKLAMEN

 • Allmåsa Fastighet AB

 • Akelius Täbyhus AB

 • BRF Billåset

 • BRF Havsfrun

 • BRF Oporto 1

 • BRF Sleipner 9 

 • BRF Tempeltornet

 • BRF Vedbäraren 19

 • BRF Veterinären 11

 • BRF Veterinären 11

 • BRF Östhammaren

 • HSB BRF Flemingsberg

 • HSB BRF Konvaljen

 • HSB BRF Snickaren

 • HSB BRF Tre källor

 • Fagerman Fastigheter AB

 • Fastighets AB L E Lundberg

 • Fastighets AB Måns Bock 6 

 • Fastighetsaktiebolaget Flintan 10

 • Oaxen Djurgården AB

 • Hemsö Skolfastigheter AB

 • Villa Aske Konferenser AB

 • Lancelott Asset Management AB

 • Enskede Årsta Församling 

 • Handelsbanken Fastigheter AB

 • Hufvudstaden AB

 • Högalid Församling

 • Kungliga Djurgårdens Förvaltning

 • Strandhotell AB

 • Svenska Kyrkan 

 • Svenska Frimurare Orden

 • Jusek AB

 • Sollentuna Kyrka

 • Nya Djurgårdsvarvet

 • Nya Valsta Centrum

 • Lidningö Tennisklubb

 • Svenska Kulturfasader AB

 • Nybroviken Förvaltning AB

 • Eksjöhus AB

 • Myresjöhus AB

 • Nordvalvet AB

 • Caveriom Sverige AB

 • NCC Sverige AB

 • Serneke Bygg AB

 • Swedavia AB

 • ISS Facility Services AB

 
 
Stadsutsikt

Ett gott rykte är ingenting man sprider själv.

När våra kunder berömmer oss för kvalitet, pratar om oss som byggare som håller löften, tider och offerter, byggare som är kompetenta över hela registret, som efterlever myndighets- och försäkringskrav, som är ärliga och lätta att ha att göra med.

Klicka HÄR för att läsa om kundupplevelser.

Om FBP

Vi har som vision att vara en ledande totalentreprenör för bostadsrättsföreningar inom Stor-Stockholm. Vår organisation skall vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalité och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder. Vi är tekniskt kunniga byggprojektledare med lång erfarenhet av ombyggnader med kvarboende. Vi leder projekt från utredning, upphandling och genomförande fram till slutbesiktning. Vi är alltid uppdaterade gällande  ABT06, AB04. Kvaliteten och miljö säkerställs genom att följa ISO 14001, och ISO 9001. Standarden definieras enligt AMA Hus och AMA AF.

 

Om webbplatsen

Om cookies

Personuppgiftsbehandling

 • LinkedIn
 • Twitter

Koncern 

Poletten Invest AB

FBP Stockholm AB

FBP Bygg & produktion AB

8Ball Invest AB

​​

Telefon: 073-670 14 05 

Epost: Info@fbpab.se

​Renstiernasgata 23

SE- 116 30 Stockholm

46768343_474167072990462_812149255065881